Rezerwacje dla małych dzieci

Małe dzieci (0-2 lata)

Opłata za przelot małych dzieci podróżujących na kolanach rodziców wynosi 20 EUR/19 GBP* lub równowartość tej kwoty za lot w jedną stronę na wszystkich trasach europejskich lub 10% opłaty za osobę dorosłą w przypadku lotów do Ameryki Północnej.

Dla wygody i komfortu można wykupić dla małego dziecka osobne miejsce. W tym celu należy zarezerwować miejsce dla małego dziecka z uwzględnieniem opłat za dziecko i dostarczyć na pokład samolotu samochodowy fotelik dziecięcy skierowany do przodu.

Jeśli małe dziecko ukończy drugi rok życia po wylocie, ale przed podróżą powrotną:

Dzieci w wieku powyżej dwóch lat muszą podróżować na osobnym miejscu. Jeśli małe dziecko ukończy drugi rok życia na dowolnym etapie podróży, należy wykupić dla niego osobne miejsce bądź dokonać oddzielnych rezerwacji dla wylotu i podróży powrotnej.

W celu ukończenia rezerwacji miejsca dla niemowlęcia należy podać jego datę urodzenia.

* Lot w jedną stronę bez opłat lotniskowych i podatków.

Nieletni podróżujący bez opieki

Firma Aer Lingus nie przyjmuje rezerwacji na loty w przypadku dzieci, które nie ukończyły 12 lat, podróżujących bez opiekuna.

Dzieci, które nie ukończyły 12 lat, mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 16 lat i przyjmuje odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem.

Linie Aer Lingus przyjmują pasażerów w wieku 12-15 lat, jednak nie zapewniają im specjalnej opieki podczas lotu. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia na każdym lotnisku wylotu formularza zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do takich pasażerów.

W przypadku lotów tranzytowych Aer Lingus-JetBlue Airways osoby nieletnie poniżej czternastego roku życia nie będą dopuszczone przez żadnego z przewoźników do odbycia podróży na żadnym jej odcinku.

Dzieci do lat 14 nie mogą samodzielnie podróżować z Włoch.